Værlandsgarn Fjordgarn

Fjordgarn - Værlandsgarn®

 

Fjordgarn kan brukes til bl.a fiske etter torsk, hyse og lyr. Fjordgarnet vi leverer er et patentert værlandsgarn levert av Værlandet Fiskeredskap AS. Fjordgarnet er montert med maskestørrelsar som er bereknet til bestemte fiskeslag og leveres i maskestr:

63, 70, 74 og 78 mm.

 

Fjordgarn er mer selektive enn trollgarn. På trollgarn kan ein få alle fiskeslag og størrelser. Ved hjelp av den patenterte Værlandsgarnløysingen, med hemper(løkker) nede på garnet, vert det ein avstand fra sjøbotnen. Dette medfører reduserte tang- og tareplager; garnet vert ikkje så fort skadet.

 

BRUK:

Fjordgarn kan settast grunt både vår og seinsommar (haust). Torsk og hyse kjem inn til kysten for å gyte om våren. Hysa liker seg på dypere vann, dvs dypere enn 25 meter. Taretorsk får ein heile året på grunt vann.

 

 

 

 

Kilde: Værlandet Fiskeredskap

Copyright © BRM Norway AS - All Rights Reserved

Webdesign - Mareba Holding AS