Tauverk

Tauverk

 

 

BRM Norway AS leverer ulike typer tauverk og vi strekker oss langt for å imøtekomme våre kunders behov enten det gjelder standard- eller spesialprodukter. Vår målsetting er å være en totalleverandør for våre kunder innen flere ulike typer tauverk.

 

I vår produktportefølje vil man finne et utvalg av standardprodukter, men vi vil også på forespørsel se på mulighetene for å kunne levere ulike typer spesialprodukter.

 

Gjennom tett dialog med våre kunder og ved å følge utviklingen i markedet ønsker vi å være en en fremtidsrettet, konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner. Dette ønsker vi blant annet å oppnå gjennom utvikling av nye eller forbedring av eksisterende produkter og løsninger.

 

BRM Norway AS sin egenproduksjon vil i hovedsak være produkter og tjenester innen flettet tauverk. Gjennom egenproduksjon og kvalitetsbeviste samarbeidspartnere ønsker vi å nå vår målsetting om å være en totalleverandør i markedet innen tauverk.

Copyright © BRM Norway AS - All Rights Reserved

Webdesign - Mareba Holding AS